Lånefest!

Ni kanske minns finanskrisen? Människor lånade billigt pengar till bostäder de inte hade råd med av banker som riskerade gå om omkull när verkligheten knackade på dörren. En rad stater såg till att skattebetalarna tog över risken.

Här hemma låtsas vi ibland att inget hänt. Anders Borg fiskar efter röster genom att klaga på bankernas vinster (trots att de alltså hade för låg kapitaltäckning tidigare), och nu menar Socialdemokraterna att staten bör använda SBAB för att tvinga ned boräntorna så att människor kan fortsätta att köpa bostäder de inte har råd med.

Med respekt för ägarna, det vill säga svenska folket, och alla de hårt arbetade familjer som sliter med höga boendekostnader, så måste nu regeringen inta en mycket mer aktiv ägarroll i SBAB. Men i stället ägnar man sig åt en oseriös ägarpolitik som går ut på att man vill sälja banken vid bästa möjliga tillfälle.

Vi kan konstatera att konkurrensen på bankmarknaden inte fungerar tillräckligt väl eftersom det råder en oligopolsituation med få aktörer. Vi menar att regeringen måste föra en aktiv ägarpolitik som gör det möjligt för SBAB att gå före med att minska räntegapet och därmed sätta press på andra banker.

Nog för att det kan finnas problem med konkurrensen på den svenska bankmarknaden. Men man bör kanske tänka två gånger innan man vill använda statliga lånegivare till att hålla boräntorna låga.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, finanskrisen, socialdemokraterna, bolån