Europeisk ofrihet

Johanna Nylander tar avstamp i Melodifestivalen för att lyfta fram att situationen i många europeiska länder är långt ifrån tillfredställande. Grundläggande friheter saknas, och förtrycket av opposition och fritänkare hårt.

Förhoppningsvis kan musikfestivalen placera Azerbajdzjan på kartan som det land det är; en östlig utpost i Europa med ett av de sämsta statsskicken i världsdelen tillsammans med Vitryssland. Eurovisionen är ett av få tillfällen som medborgarna i Vitryssland och Azerbajdzjan har alternativ att rösta på, och är bland de friaste valen de får göra. Att finalen nu sänds från ett av dessa länder ger hopp om lite mer öppenhet för landet. Schlager är politik.

Eftersom schlager är helt ointressant för mig lämnar jag den tråden. Men det är lätt att konstatera att situationen är dålig i fler europeiska länder än man kan tro. Enligt Freedom House är endast 28% av länderna i Central- och Östeuropa att betrakta som fria. Öster om det pärlband av nya demokratier som sträcker sig från de baltiska länderna i norr till Slovenien och Kroatien är söder är ofriheten kompakt. Bottenbetyg innehas av Turkmenistan och Uzbekistan.

Vi har knappast nått historiens slut, ens i vår del av världen.

Andra intressanta bloggar om: politik, europa, demokrati, frihet