Romney och Obama i kamp om agendan

Mathias Sundin:

Det var en seger för Obama-kampanjen att de till slut fick ut Romney på banan. Hans medverkan i alla dessa intervjuer igår handlade i huvudsak just om Bain, inte om ekonomin. Återstår att se om det var ett smart drag av Romney-kampanjen att så tydligt svara. Om diskussionen om Bain dör och återvänder till jobb och ekonomi så var det det.

Jag tycker den här sortens brottningskamp mellan kampanjerna är intressanta att följa. Det är ett konstant krig om agendan. Hela tiden är det svåra bedömningar som de tvingas göra. Ska vi fortsätta prata om det vi vill, eller ska vi gå i svaromål. Svarar vi inte, kanske det blåser över. Svarar vi kanske frågan motståndarna vill prata om blir större. Eller svarar vi inte så fortsätter motståndarnas fråga att mala och vi får i alla fall inte prata om det vi vill.

En reflektion är att varken Obama eller Romney vill tala om de frågor som är viktiga för framtiden. Obama vill få debatten att handla om Romneys tid vid rodret i Bain Capital, och därigenom måla upp en bild av motståndaren som en känslokall affärsman som exporterar amerikanska jobb till utlandet. Romney vill istället att jobb och ekonomi hamnar i fokus, men inte nödvändigtvis genom en diskussion om vad som behövs för att få fart i ekonomin och se till att USA fortsätter att vara innovativt och flexibelt — snarare vill han se att arbetslöshetsstatistik och tillväxtsiffror syns så ofta som möjligt utan att han behöver förklara hur något kan göras åt dem.

Samtidigt som jag förstår strategierna kan jag tycka att det saknas politiskt ledarskap och vilja till ansvarstagande. Ska man tolka det som att väljarna fortfarande föredrar en berättelse inriktad på identifiering med sitt parti, och deras självbild och syn på motståndaren, än på en berättelse om landets väg in i framtiden?

Andra intressanta bloggar om: politik, usa, presidentval, obama, romney