Patent och smarta telefoner

Svenska Dagbladet rapporterar idag att ett utslag i en amerikansk domstol innebär att Samsungs smarta telefon Galaxy Nexus, inte längre kan säljas i landet efter att man förlorat en patenttvist mot Apple. I samma tidning kunde man förra hösten läsa om hur Samsung försökte stoppa försäljningen av iPhones i Frankrike och Italien.

Den politiskt intresserade ställer sig rimligen frågan om patenträtten fungerar som det är tänkt. Leder denna typ av aktioner, med alla kostnader det medför, till ökad innovation? Det är teoretiskt möjligt att Apple inte tagit fram iPhone 4S om det varit tillåtet för Samsung att ta fram Galaxy Nexus, men det krävs en rätt väl genomförd empirisk studie för att man ska tro det.

En hög innovationstakt är det som ytterst låter oss leva gott, och förbättra våra omständigheter. Vi får inte låta patent och liknande system vara ett hinder, som primärt leder till minskad innovation då juridiska kostnader gör produkter ohållbara, och mindre aktörer obetydliga.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, patent, innovation

Europeisk demokrati

Dick Erixon:

I Europa har folken bara haft en roll: att säga ja till ett av etablissemangen framlagt förslag.

Demokrati handlar om mer än så. Det handlar om att olika förslag till lösningar ställs mot varandra.

En av de saker som gör att demokratin, trots sina brister, ofta låter länder undvika katastrofer av olika slag är att medborgarna har möjlighet att kasta ut politiker och politik som är alltför dålig. I någon mening ligger alltså värdet i att kunna säga nej, snarare än ja.

När det gäller EU-nivån är jag inte särskilt lockad av Erixons förslag om en av medborgarna direktvald president. Det skulle öka legitimiteten för överstatlig politik, och därigenom öppna en ny väg för resan mot en ordentlig statsbildning, nu när eurokrisen exponerat avsevärda hinder för den nuvarande. Vad som behövs är ett sätt att skala ned, återlämna politikområden till medlemmarna, och återgå till ett mellanstatligt samarbete med begränsade ambitioner.

Frågan är väl om det är möjligt, och hur det i så fall skulle gå till?

Andra intressanta bloggar om: politik, eu