Sikta högt

I ett blogginlägg titulerat Build Up, Not Out (Bygg uppåt, inte utåt) har Andrew Sullivan hittat följande intressanta citat:

Staden växer snabbt, och behöver göra plats för ytterligare en miljon människor under de närmaste årtiondena, men de vill inte att det sker genom horisontell tillväxt. Så de tog en digital karta över staden, och tog bort alla områden som idag består av enfamiljshus, alla historiska byggnader, alla grönområden, industriområden och allt annat som folk högljutt värderar. Det lämnade kvar en ganska liten andel land.

[…]

Men de visade att det är fullt möjligt att göra plats för en miljon människor till, utan att öka stadens fysiska utbredning, genom att öka befolkningstätheten i dessa korridorer. Då tillkommer dessutom fördelar, som exempelvis bättre kollektivtrafik.

Texten handlar om Melbourne, och är skriven av Alex Steffen.

Kanske något att läsa för Birgit Friggebo, och hennes meningsfränder.

Andra intressanta bloggar om: politik, stadsplanering, australien