Från hyresreglering till arbetslöshet

PJ Anders Linder uppmärksammar en statlig rapport som pekar på problemen på bostadsmarknaden.

I veckan lanserade myndigheten rapporten Vägval i bostadskarriären och fångar tydligt de grundläggande problemen på den svenska bostadsmarknaden. Bristen på hyresrätter försvårar rörligheten drastiskt och det är dessutom mycket besvärligt för alla dem som inte har ekonomiskt utrymme att köpa en bostadsrätt. BKN [Statens Bostadskreditnämnd] drar slutsatsen att det är hyresregleringarna som orsakat problemen. Det har inte varit lönsamt att bygga eller ens behålla hyresrätter och föga förvånande har det därigenom blivit brist på just hyresrätter.

Det har på senare tid kommit ut ett antal böcker som pekar på urbaniseringens fördelar, och hur regleringar av bostadsmarknaden leder till en rad problem, både på miljöområdet, och när det gäller social rörlighet och möjligheter till arbete. Ett läsvärt exempel är den progressiva journalisten Matthew Yglesias kortbok The Rent Is Too Damned High.

På detta område finns det mycket att göra här i Sverige. Allt från skönhetsråd som hindrar att den mest värdefulla marken nyttjas till fyllo, till Hyresgästföreningen som (med sitt stöd i lagstiftningen) hindrar upprättandet av nya hyresrätter, och därmed gör det svårt för fler att kunna flytta till jobb, gör att de ekonomiska möjligheterna i landet minskar. Storstadsområden som skulle kunna blomstra, och ge näring till resten av landet, blir artificiellt strypta, och på sikt riskerar vi att tappa branscher därför att det är för svårt att rekrytera.

Med andra ord är bostadsmarknaden ett område att ta tag i, särskilt för en regering som alltid menar att reformutrymmet i budgeten är obefintligt.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, sverige, bostadsmarknaden