In Defense Of Walmart

With the Black Friday sales behind us, and Christmas fast approaching, anti-consumerism and Walmart bashing is approaching its yearly highs, mostly among people who has bought most of what they want, and who never set foot in the gargantuan retailer. Happily, Peter Suderman spent yesterday writing a series of tweets explaining the immense value Walmart generates, in particular for the people its detractors claim to represent. Collected here.

Obviously there are plenty of worthwhile things to do that does not involve shopping. But we should be wary of boosting our own feelings of superiority by tweeting our anti-consumerist rants on newly purchased iPhones.

HT: Kids Prefer Cheese
Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, jämnlikhet, konsumerism, walmart

Dela med sig av företag

Så här i bloggtorkan kan jag inte undgå att guida er till denna förbluffande debattartikel i Svenska Dagbladet, skriven av representanter för LO och SEKO, med titeln “Vill Borg göra Sverige till ett skatteparadis?”.

Man kan fråga sig vad regeringen avser att lösa för problem med en sänkning av bolagsskatten.

Vi uppfattar regeringens förslag som illojalt gentemot övriga industriländer som många gånger brottas med värre ekonomiska problem än Sverige. I ett Europa som faller samman tar regeringen Reinfeldt ett första steg för att positionera Sverige som ett skatteparadis för bolag. Länder som behöver skatteintäkter utsätts nu för Reinfeldts och Borgs osunda konkurrens.

Argumenterar verkligen debattörerna för att Sverige bör hålla skattetrycket uppe så att företag hellre flyttar till Spanien och Grekland?

HT: Den hälsosamme ekonomisten
Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, skatter, sverige, solidaritet

Econ Prize Winners

The winners of the Nobel prize in economics this year are Alvin Roth and Lloyd Shapley. As always, Tyler Cowen and Alex Tabarrok has written brief summaries with good links in them (here and here). Also, if you want to know what matching theory is about, I highly recommend Tabarrok’s primer.

The field of matching may be said to start with the Gale-Shapley deferred choice algorithm. Here is how it works, applied to men and women and marriage (n.b. the algorithm is also good for gay marriage but it’s a little easier to explain with men and women). Each man proposes to his first ranked choice. Each woman rejects any unacceptable proposals but defers accepting her remaining suitors. Each rejected man proposes to his second ranked choice. Each woman now rejects again any unacceptable proposals, which may include previous suitors who have now become unacceptable. The process repeats until no further proposals are made; each woman then accepts her most preferred suitors and the matches are made.

Although in this first example marriage is used to illustrate the algorithm, it has been usefully deployed to match students to schools, patients to hospitals, and liver donors to recipients. More at the link.

Congratulations to the winners!

Andra intressanta bloggar om: ekonomi, ekonomipriset, nobelpris

Dagens siffra

Mattias Lundbäck:

Inkomsterna från företagsskatter i Spanien har minskat från 44,8 miljarder euro (2007) till 17,8 miljarder euro (2011).

Det är enkelt att inse att de åtstramningar som krävs för att på kort sikt uppnå balans i budgeten skulle vara drakoniska, och ytterst påfrestande för sammanhållningen i samhället. Lägg på det den 50-procentiga ungdomsarbetslösheten.

Som Arnold Kling brukade avsluta blogginlägg med dystert innehåll: Have a nice day!

Andra intressanta bloggar om: politik, eu, ekonomi, spanien

Litar Alliansen på marknaden?

Nyligen presenterade Socialdemokraterna sitt alternativ till höstbudgeten. De kallar den sin affärsplan vilket är något löjeväckande, och onekligen flyttar debatten från djup till yta. Innehållsmässigt finns fokus på näringslivet, med det traditionella socialdemokratiska synsättet där industripolitik och satsningar tros ligga bakom svenska framgångar. Boris Benulic skriver väl om knepigheterna med toppstyrning.

I de fyras gängs affärsplan handlar åtminstoen tre av punkterna om sådant de med största säkerhet inte vet någonting om; och formuleringen om hur ”innovationen ska sättas i centrum” är en kombination av storhetsvansinne och bristande verklighetsförankring. Smaka på den här formuleringen:
” Det svenska innovationsarbetet ska koordineras på högsta politiska nivå och kommer, om vi vinner valet, att ledas av statsministern.”

Om statsministern nu är så jävla bra på innovationer så ska han väl starta företag inte vara statsminister.

Men det är trots allt den socialdemokratiska vägen, och det är bättre med dessa ambitioner än ilskna krav på vinstförbud och förstatligande av företag.

Det ledsamma är att det inte står så mycket bättre till i Alliansen. Regeringen, och särskilt Centerpartiet, pratar om företagande, men nästan alltid slutar det med att man stoltserar med statliga satsningar på innovation, specifika näringar, eller odefinierade stöd till småföretagare. Men det är ju inte det marknadsekonomi handlar om. En verkligt borgerlig regering, som både förstod och hade tilltro till marknadens mekanismer, skulle istället fokusera på att minska och förenkla regler, sänka skatter, och öppna marknader. Inte lika tilltalande för pr-folket möjligen, men betydligt mer värdefullt för ambitiösa medborgare, och i förlängningen för svenskt företagande.

Har Alliansen — och Annie Lööf — verkligen tilltro till marknaden?

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, alliansen, socialdemokraterna, företagande, ekonomi

Europeisk enighet

Ur Svenska Dagbladet:

Greklands ställföreträdande finansminister Christos Staikouras sa i går enligt nyhetsbyrån Bloomberg att Greklands gransknings- och räkenskapsbyrå, som lyder under finansdepartementet, för första gången ska försöka räkna ut hur stora skador Tyskland förorsakade under den nazistiska ockupationen.

När länder hamnar i ekonomiska svårigheter blir kraven på att hitta (externa) syndabockar starkare. Vi har sett hur extrema partier vuxit i Grekland, och vi har under året sett allt fler exempel på det som artikeln ovan visar på. Att euron binder samman länderna ökar risken för splittring, även om man bortser från de ekonomiska effekterna.

Frågan är i vilken utsträckning dessa strömmar tränger in i bubblan runt Bryssel. Det finns inga smärtfria lösningar på den grekiska (och portugisiska, spanska, osv) krisen. Men det är hög tid att även EU-topparna börjar se sig om efter en väg framåt. Det är trots allt lättare att genomlida svåra tider när man kan ana bättre dagar i framtiden.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, eu

Free New Chapter Of The Undercover Economist

When I read Tim Harford’s The Undercover Economist in 2008 I found it to be one of the better attempts at a popularized introduction to economics. The second edition was published recently, and I thought my readers might be interested in the new chapter on the financial crisis, which the author has generously made available for free. You can get it here (pdf).

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, böcker

Change We Can Believe In

In effect, while investments were once one of the largest parts of our budget, today they are one of the smallest. In fact, public investments represented a full one-third of the budget in the 1960s. Today they have dwindled to less than 15% as a result of more and more federal dollars going to entitlements. And as the budget caps set forth in the Budget Control Act take effect, investment spending will fall below the rate of inflation, plummeting to 5% of our budget by 2040. This fiscal path translates to a less-skilled workforce, lower rates of job creation, and an infrastructure unfit for a 21st century economy—hardly the Great Society LBJ envisioned.

There is much more in the interesting report titled Collision Course: Why Democrats Must Back Entitlement Reform.

Tax rates will have to come up, but they are unlikely to cover for the ever growing cost of American entitlements, and indeed the tax hike needed to support spending levels would be harmful to the economy. Thus, entitlement reform must cut costs, or the Fed will have to start printing money while schools and basic research will suffer from lower quality.

Arnold Kling and Alex Tabarrok both share their thoughts.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, usa

The Great Educator

Today, were he alive, Milton Friedman would have celebrated his 100th birthday.

Here he is, talking about what cries concerning unfair competition are usually about.

For something a little bit longer, Russ Roberts recorded two episodes of EconTalk with Milton Friedman, one on monetary policy, and one on capitalism and freedom.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, liberalism, milton friedman

Adeln roar sig

Överflödsministeriet — eller heter det kanske Tillväxtverket? — lever gott på de resurser som Sveriges och Europas medborgare skapat. Dagens Nyheter rapporterar om hur de i Sverige ansvariga för EU:s regionsbidrag avnjuter helger på spa, och utsökta måltider.

2010-03-08
Åkeshov slott, Bromma.
60 011 kronor
Planeringsdagar 13 deltagare
Helpension och konferens, vin och vinprovning 8 569 kronor.

2010-03-23
World Trade Center, Stockholm
71 993 kronor
58 deltagare
Middag med chokladprovning

2010-03-30
Sandhamn Seglarhotell, Stockholms skärgård.
25 211 kronor
Fem personer, oklart syfte med vistelsen.
Helpension, vin till middag och isbrytande taxibåt.

2010-05-17
Yasuragi, Hasseludden.
40 886 kronor
12 personer
Konferens, fyrarätters japansk middag, introduktion till japansk badkultur.

fortsätter det ett bra tag till, och givetvis är det stötande. Samtidigt är det inte dessa, i statssammanhang, små utgifter som utgör den stora kostnaden för verket med det orwellska namnet. Det är istället dess uppdrag, som i DN-artikeln beskrivs så här:

Myndigheten har kontor på nio orter i Sverige och ansvarar för att dela ut EU:s regionala bidrag och ska sköta olika satsningar för tillväxt och företagande.

Är det någon utanför den inre kretsen som på allvar tror att detta är ett klokt sätt att skapa tillväxt? Staten bör ägna sig åt att sätta upp regler som tillåter en miljö där kreativitet och företagsamhet kan trivas. Att välja vinnare, och driva projekt, tillhör inte statens kompetensområden, bland annat därför att den information som marknaden förmedlar försvinner allt eftersom skattepengarna rullar in.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, korruption, sverige, tillväxtverket