Extrema rörelser på internet

Efter terrordåden i Norge har det uppstått en debatt kring huruvida internet gör det enklare för människor med extrema ideologier att hitta varandra, och tillsammans attackera samhället. I någon mening är det ju så, vilket gör det lockande för politiker med röster i sikte att föreslå åtgärder som skulle minska öppenheten på nätet, och därmed i samhället i allmänhet. Men det finns en annan sida av myntet, som belyses av Torbjörn Wester i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I SvD 26/7 filosoferar Thomas Hylland Eriksen över hur internet ”filtrerar fram hat” eftersom nätet möjliggör för personer med extrema åsikter att få sin världsbild ”bekräftad”. Hylland Eriksen utgår från ett djupt okunnigt skrivbordsperspektiv. Jag vet att det är så, för jag är en av de tusentals svenskar som har lämnat en extrem rörelse bakom mig, till stor del tack vare internet. Under min uppväxt var all information som stred mot rörelsens läror förbjuden.

Efter att i vuxen ålder ha hoppat av rörelsen och haft kontakt med en stor mängd andra avhoppare, kan jag konstatera att det är en enskild faktor som nästan alla lyfter fram som en förklaring till att de hoppade av: Internet. De synpunkter som uttrycks är ”Internet hjälpte mig att tänka fritt”, ”Jag skulle aldrig ha lämnat rörelsen om det inte vore för internet” och ”Via internet har jag fått kontakt med andra avhoppare, och det hjälpte mig att våga lämna rörelsen”. Tack vare internet är det enkelt att granska extrema rörelser i ljuset av oberoende information, även för rörelsens egna medlemmar.

Det är ett perspektiv som lätt glöms bort, men som är viktigt. Internet ökar tillgången till all information, oavsett dess innehåll. Det är en styrka. Somliga kommer att lockas till extremister, precis som somliga gjort det innan internet. Det är enkelt att lägga skulden på ny teknik, men det är förenklat, och fördummande. Det är svårt att tänka sig trubbigare vapen än minskad öppenhet för alla i en kamp som handlar om att fånga upp människor som har hamnat fel.

Trubbiga vapen och åtgärder är dock snarare regel än undantag i politikens värld.

(Se även Andreas Bergh för fler tankar kring ämnet.)

Andra intressanta bloggar om: politik, internet, terrorism, extremism