Dagens citat: Sveriges Radios syn på fattigdom

Själv tror jag att även klassaspekten spökar; gång på gång görs fattigdomsreportage där journalister från medelklassen inte tycks förstå att det finns värre fattigdom än att inte ha råd med märkesjeans, ost på Seven Eleven eller att behöva sälja en centralt belägen lägenhet.

Ur en text av Sakine Madon om SR:s rätt pinsamma reportage om Frida Martinssons fattigdom, vars uppseendeväckande brist på hederlighet avslöjades av Per Hagwall.

Jag antar att man resonerat sig fram till att ljugandet inte gör så mycket då det ändå pekar på ett verkligt problem. Ett problem som man tyvärr varken förstår sig på, eller är professionell nog att sätta sig in i. Journalisten, Mona Masri, har med sitt förhållningssätt ytterligare försvagat förtroendet för journalistiken, och dessutom minskat förståelsen för fattigdom och den kultur den både föds av och föder.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, fattigdom, journalistik, public service

Våldet i utanförskapet

Jan Jönsson lyfter fram våldet i hemmen i Sveriges utsatta områden. Att pojkar blir slagna av sina föräldrar är betydligt vanligare i områden som Skärmholmen och Rinkeby än i mer välmående delar av Sverige.

I den senaste trygghetsmätningen i Stockholms stad skiljer stadsdelarna Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ut sig, då invånarna här är mycket mer oroliga för att utsättas för våld i hemmet än andra. Av innerstadsborna är det endast 1 procent som ofta oror sig för våld i hemmet. Skärholmen däremot ligger högst i staden med 8 procent och mörkertalet är stort.

Socialtjänsten i Skärholmen rapporterar för år 2011 en kraftig ökning av andelen inledda barnavårdsutredningar på grund av våld mot barn. Det rör sig om direkt våld mot barnet från föräldrarna, men även om våld riktat mot mamman. Under åren 2004-2010 inleddes cirka 30 procent av utredningarna i Skärholmen på grund av våld i hemmet. Under 2011 har andelen ökat till 46 procent och trenden för 2012 är fortsatt stigande. Socialsekreterarna vittnar om att våldet blivit grövre och allt oftare utövas med olika tillhyggen. Mest våldsutsatta är de yngre och mest värnlösa barnen, upp till 12 år.

Det här är förstås ytterligare en faktor till att livet i dessa områden är hårdare, och svårare, och det är bra att det uppmärksammas.

När vi talar om dessa områden hamnar fokus oftast på kriminella gäng, ofta bestående av unga invandrare (eller barn till invandrare). Det är alltför lätt att glömma att samma grupper också är överrepresenterade på andra sidan av ekvationen. Sannolikheten att drabbas av våld är avsevärd högre för en invandrare i den så kallade förorten än för den vanliga medelklasssvensken. Det är en allvarlig brist att staten inte förmår att hantera en av sina grunduppgifter — medborgarnas säkerhet — i dessa områden. Brottslingar måste lagföras, så att utrymme för en bättre kultur och omgivning skapas. Det är egentligen inte en höger-vänsterfråga.

Andra intressanta bloggar om: politik, kriminalitet, sverige, utanförskap, fattigdom

 

The World Is Getting Better. Much Better.

Johan Norberg pulls out some key facts from the latest World Bank Global Poverty Update(pdf). Quoted in full:

-The proportion in extreme poverty ($1.25 a day) has been reduced from 52% in 1981 to 22% today.

– It´s not just China. The proportion excluding China declined from 41% to 25%.

– World population increased by more than 2 billion 1981-2008, but the number of poor was reduced by 650 million people.

– For the first time, data indicate a decline in poverty rate and number of poor in all six regions of the developing world.

– East Asia cut the proportion in extreme poverty from 77% in 1981 to 14% in 2008.

– For the first time ever extreme poverty in Sub-Saharan Africa dipped below 50%.

– 1999-2008, 454 million people escaped extreme poverty. That is 138,200 every day, 5,758 every hour, 96 every minute around the clock.

– But at the current rate of progress there will still be around 1 billion people living below $1.25 per day in 2015.

These numbers call for celebration. We rightly tend to focus on problems — rightly, because by focusing on them we find solutions — but we should not forget the bigger picture. Things are getting better.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, fattigdom