Fortsatt kamp mot glädjedödarna

Mattias Svensson fortsätter kampen mot frihetsinskränkande förbud, och har tillsammans med riksdagsledamoten Maria Abrahamsson skrivit en bra debattartikel.

Lagstiftarna bör avhålla sig från att stifta lagar baserade på moraliserande föreställningar om hur medborgarna från tid till annan bör äta, dricka, motionera eller vad det nu kan handla om. I linje med det bör statens ansvar för den enskildes handlingar inte sträcka sig hur långt som helst. Det finns fortfarande människor som nu på sommaren vill ta en cigarett efter ett bad på stranden, ge sina eventuellt överviktiga barn en extra glass i värmen eller ta ett par pilsner när de för sin fritidsbåt i ett stilla vatten. Låt dem göra det utan statliga pekpinnar!

Ytterst handlar det om en grundläggande respekt för människors värdighet och förmåga.

Därtill är det givetvis ingen slump att förbuden riktas mot grupper med låg status i samhället, vilket jag skrivit om tidigare. Men dessa människor förtjänar, liksom alla andra, den grundläggande respekt som innebär att de får leva sina liv som de finner gott.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, folkhälsa, förmynderi, glädjedödarna

Bloomberg The Bully

Low status people are much more likely to be smokers than anyone else. They are also more likely to be obese. Middle class people like to be reminded that there are people further down the status ladder than themselves. They also enjoy being able to tell themselves that they care about the poor and unfortunate. Those facts create an opportunity that an entrepreneurial member of the elite, such as Michael Bloomberg, cannot resist to take advantage of.

Therefore, the New York City mayor, has banned smoking in public places (including parks), and is now setting his aims at large sodas. This lets him convincingly argue that it is in the interest of the smokers and the obese, while winning the support of lots of middle class voters who can feel that they are doing something.

To me, Mr Bloomberg is more reminiscent of the school yard bully, pummeling the low status kid, with the middle class voters acting as complicit bystanders.

Andra intressanta bloggar om: politik, usa, new york, folkhälsa, bloomberg

Rökning och demokrati

För ett tag sedan skrev jag om den obehagliga hetsjakten på rökare. Sakine Madon fortsätter debatten i Expressen, och har grävt fram ett par halsbrytande jämförelser från de bättre vetande.

Två Miljöpartister, Valter Mutt och Jan Lindholm, är bekymrade över balkong­rökning. I en riksdagsmotion bjuder de på följande bombastiska mening: “Denna ‘tvångsrökning’ är oförenlig med den medmänskliga respekt som all demokrati ytterst vilar på”

Fattar inte syrierna att det är tvångsrökningen som utgör det verkliga förtrycket!? Läs hela texten, och gläds över att det finns sansat folk i den här debatten också.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, rökning, folkhälsa

S som i stigmatisering

Socialdemokraterna tycker inte att staten gjort tillräckligt för att hindra människor från att röka cigaretter, och övriga partier hänger entusiastiskt på.

Socialdemokraterna vill att det ska krävas tillstånd för att få sälja cigaretter och att varorna ska förvaras bakom disk. Partiet förespåkar också varningsbilder på cigarettpaketen. Flera länder i Europa har redan infört sådana bildvarningar, och systemet är framgångrikt, skriver S i en motion.

– I Kanada har man haft det här i mer än tio års tid, inte för att det är roligt, utan för att det har haft en viss effekt, säger Lena Hallengren.

EU har skapat ett gemensamt bibliotek med bilder på exempelvis en tobaksskadad lunga som medlemsländerna kan använda. Lena Hallengren tycker att bilder som varnar för hälsofarorna med rökning – i stället för den nuvarande texten – ska bli obligatoriskt även i Sverige.

– Det är mycket mer effektivt. Vi vet att det kan hindra människor från att röka, och framför allt från att börja röka, förklarar hon.

– Om regeringen menar allvar med att man ska minska tobaksförbrukningen, och dess skadeverkningar, bör man utan tvekan återkomma med förslag på bildyttringar. Vi måste hela tiden flytta fram positionerna.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Sverige ska införa bildinformation om tobakens skadeverkningar på förpackningarna.

Ansvarig minister Maria Larsson (KD) har tidigare hänvisat till att det är Folkhälsoinstitutets uppgift – och inte en fråga för regeringen – att överväga om varningsbilderna ska införas i Sverige.

Men Kenneth Johansson (C), ordförande i socialutskottet, är positiv.

– Man ska inte ha en övertro på att det här löser problemen, men som en del i ett samlat batteri av åtgärder tycker jag väl att man kan pröva de här bilderna. Jag har sett konkreta exempel, från bland annat Australien.

Detta trots att rökning förbjudits från en rad offentliga miljöer, och dessutom beskattas rejält. Som jag ser det handlar det mer om stigmatisering än socialpolitik. Man kan vinna sympati genom att införa begränsningar för rökare, givetvis för deras egen skull, eftersom de redan har relativt låg status i samhället och ofta utmålas som hänsynslösa människor, nästan lika onda som sverigedemokrater. Det gör mig faktiskt rätt illa till mods. Människor med makt och inflytande bör undvika att försöka dra fördel av sin högre status genom att agera paternalistiskt mot de med låg status för att på så vis få sympatier från alla som befinner sig däremellan (den stora, icke-rökande, medelklassen).

Dessutom är rökare rimligen rätt medvetna om riskerna. Om de ändå fattar beslutet att röka bör vi andra inte ha särskilt starka synpunkter på det. Och menar politikerna att externaliteterna trots beskattningen fortfarande inte internaliserats, bör man öka skatten istället för att satsa på kampanjer som riktar in sig på att stigmatisera.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, rökning, folkhälsa