Klokt om föräldraförsäkringen

För några dagar sedan skrev Fredrick Federley, tillsammans med några andra centerpartister, att föräldraförsäkringen borde “individualiseras”.* Karl Malmqvist uttrycker mycket väl på sin blogg, varför det är fel väg att gå. Dessutom påpekar han det orimliga i att betrakta valet av vem som stannar hemma med barnet som primärt en fråga om ekonomiska incitament.

Låt oss ta ett heteronormativt räkneexempel för att illustrera. Antag att kvinnan tjänar 20 000 kronor i månaden och mannen 24 000 kronor i månaden. Kvinnan får då ut 510 kronor i föräldrapenning, medan mannen får ut 612 kronor. Om vi lite grovt räknar med 25 procents skatt förlorar familjen 22 kronor mer per dag, eller 669 kronor i månaden, på att mannen är hemma med barnet. 669 kronor är pengar, men som jämförelse har samma exempelfamilj fått 3 480 kronor mer i månaden av jobbskatteavdraget – fem gånger så mycket som man förlorar på att låta mannen stanna hemma!
Att skylla det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen på privatekonomin är helt enkelt en enkel undanflykt från det gemensamma ansvaret för sina barn. I själva verket har man i dagsläget möjlighet att, även i en familj där mannen tjänar mer, dela på ansvaret och samtidigt ha en högre materiell standard än för bara några år sedan.

Läs hela!

Innan man föreslår “individualisering” borde man fråga sig (åtminstone) två saker: (1) Är det ojämna uttaget ett problem? (2) Bör det lösas med politiska åtgärder?

Svaret på fråga ett är inte alldeles självklart. Det finns ingen naturlag som säger att människors preferenser i genomsnitt måste leda till utfallet att mammor och pappor är hemma lika mycket. Andra utfall utgör ett problem endast när mammor är hemma när de och papporna egentligen skulle vilja ha det tvärtom. Om det är så, betyder det ändå inte att svaret på fråga två är ja. Politiska lösningar är med nödvändighet klumpiga och breda, och bygger på tvång. Vill man föreslå sådana bör man ha starka argument för att de, trots dessa svagheter, är att föredra framför alternativen.

*Föräldraförsäkringen är redan idag individuell, vilket påpekats många gånger. Vad det handlar om är att göra det otillåtet att överlåta dagar på den andra föräldern. Personligen skulle jag hellre gå åt andra hållet.

Andra intressanta bloggar om: politik, centerpartiet, föräldraförsäkringen, jämställdhet