Masshysterins pris

När svininfluensan närmade sig kontinenten bidrog både medierna och staten till stark oro, och staten tryckte på för att alla skulle vaccineras. Resultatet känner vi till, influensan visade sig inte vara så farlig som man befarat, och eftersom vaccinet togs fram snabbt var riskerna med det större än de annars skulle varit. Johan Norberg beskriver hur livet ser ut för en av dem som fått betala ett högt pris för massvaccineringen.

När han börjar skratta förlamas ansiktet, nackmusklerna blir alldeles lealösa och huvudet faller ner. En annan gång blir han arg eller överraskad, och han faller ihop. Han somnar under lektionerna, kan inte cykla och får inte köra bil. Det är svårt att ens ta bussen, för han somnar och hamnar på fel ställe.

Han är 19 år gammal och bor i Malmö. Allt i livet ska egentligen börja nu. Men han kommer inte att få uppleva spänning och spontanitet. Han kommer aldrig att få leva ett normalt socialt liv. Han måste stänga ute starka känslor, då de får honom att kollapsa.

Hans enda misstag var att följa myndigheternas anvisningar och pliktskyldigt vaccinera sig mot svininfluensan. Han är en av kanske 177 unga som har drabbats av narkolepsi efter massvaccineringen hösten 2009. Då var Sverige på krigsfot. Alla skulle vaccineras. Läkemedelsbolag hetsade fram ett vaccin som de begärde och slapp ansvarsfrihet för. Det utgick nästan påbud om att vi skulle vaccineras. Föräldrar som inte vaccinerade sina barn fick stränga brev om att infinna sig.

Varken tragedier som denna, eller den kostnad som föll på skattebetalarna, innebär att vi kan dra slutsatsen att vaccineringen var ett fiasko. Nu i efterhand vet vi att influensan inte muterade på ett förödande sätt. Den informationen hade vi förmodligen inte då, och beslut måste grundas på de sannolikhetskalkyler som finns. Däremot borde medierna redan då — och definitivt nu — granskat vilken information som fanns tillgänglig, och hur rimliga besluten var utifrån den. Varför gjorde den svenska staten en annorlunda bedömning än andra länder? Vilka fel begicks, som kunde ha undvikits? På tidnings- och tv-redaktioner: tog vi verkligen vårt publicistiska ansvar?

Jag efterfrågar givetvis ingen censur i någon som helst form. Däremot förtjänar branschen kritik för sin bristande kvalitet; kritik som man förhoppningsvis har förmåga att ta till sig.

Det finns inga gratisluncher. Och i detta fall fick några betala ett högt pris.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, hälsa, sverige, vaccin, svininfluensan