Åtal mot Assad

Mark Klamberg konstaterar att möjligheterna att med våld driva bort Syriens diktator Assad från makten är små; dels därför att Ryssland och Kina motsätter sig det, och dels därför att viljan att bekosta en sådan aktion är liten när statsskulderna skenar i både USA och Europa. Han avslutar med en uppmaning till FN:s säkerhetsråd att lämna över fallet till den Internationella Brottmålsdomstolen.

Det syriska folket kommer – i likhet med hur andra förtryckta folks agerat mot förtryckande regimer – att på sikt tvinga bort Assad. Då bör Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) ha en häktescell redo för honom i Haag. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, har flera gånger krävt att FNs säkerhetsråd ska hänskjuta situation i Syrien till ICC, det är ett rimligt krav.

Min ekonomiskt lagda hjärna undrar om det är en god idé. Det finns många fördelar med ICC. Det är ett sätt för ett plågat folk att få upprättelse, och möjligen kan det avskräcka framtida härskare från brutalitet mot sin befolkning. Å andra sidan skapar det dåliga incitament för sådana som likt Assad under många år förtryckt sitt folk. Givet att uppmaningen i den citerade texten följs tycks det som om Assads alternativ är att ge upp och bli inspärrad i resten av sitt liv, eller kämpa vidare med alla tänkbara medel för att klamra sig kvar vid makten (med risk för att bli dödad om rebellerna segrar). Jag gissar att Assad inte är särskilt lockad av att ge upp i en sådan situation, även om den är bättre än den nuvarande.

Ett teoretiskt alternativ vore att, trovärdigt, erbjuda ett komfortabelt liv långt ifrån makten. Fördelarna är motsatsen till nackdelarna nämnda ovan, och skulle det leda till Assads avgång vore det värt mycket för många människor. Samtidigt är nackdelarna samma som fördelarna med ICC-vägen. Det är emotionellt otillfredställande att förbrytaren går fri, och det kan möjligen uppmana framtida härskare att vara brutala för att få en bekväm väg ut.

I praktiken är det givetvis otänkbart, och det är fullt möjligt att Marks förslag är det rätta. Men det är inte sällan som de oanade konsekvenserna är större och viktigare än de på förhand kända.

Andra intressanta bloggar om: politik, syrien, assad, icc