A Beautiful Defense

Russ Roberts, of EconTalk fame, has written a wonderful defense of small governent, resting on the respect of others and humility in light of the difficulty of knowing the desires and dreams that they hold dear. I urge you to read it in its entirety.

The first few paragraphs:

A fan of liberty writes me of her struggle of being surrounded by people with a different world-view–people who make her feel that in defending liberty, she is greedy, selfish, and uncaring. I wrote a novel on this issue–here’s a shorter answer…

Are you greedy, selfish, and uncaring? A little. We all are. Even people who oppose liberty. But I don’t think self-interest explains your view of the proper role of government intervention.

But it’s not surprising that you worry about your motives. In our daily interactions, motives are nearly everything. I want friends and family that care about me and whose motives count me in, alongside their own concerns.

So we pay a lot of attention to motives because they’re important. But the motives of strangers are much less important. For starters, by definition, it is hard to know strangers as well as my friends and family. So their motives will be much harder to read. But there is a much worse problem which is that by definition, strangers don’t have much information or knowledge of my needs, desires, and dreams. They can’t. They’re strangers. It’s hard enough for my friends and family to know me well. But strangers can’t know me well. So even with the best of motives, they may not be able to help me. In fact, they may end up hurting me despite their motives. We know that we sometimes hurt our friends and family even with the best of motives because of our imperfect knowledge of who they are.

This suggests a humility for intervening in the lives of strangers.

It is out of a fundamental respect of the humanity of others that we must let them make their own decisions, even if we disagree with them or believe they will come to regret them. Indeed, even if, in fact, they will come to regret them.

Yes, there are exceptions. But we must try to keep the insight of Roberts’s text at the front of our minds, while discussing how to handle them.

Andra intressanta bloggar om: politik, ideologi, liberalism

Den röda brandbilen

Erik Laakso slår huvudet på spiken i en analys över Socialdemokraternas vilsenhet.

För att kunna utföra detta i vår samtid måste en djupgående samhällsanalys utföras, en analys som specificerar vilka som utgör de undertrycka klasserna och hur deras frigörelse ser ut. Först därefter kan man börja titta på genomförandet. Socialdemokraterna av idag talar nästan bara om genomförandet men eftersom det saknas en grundläggande analys av vilka de undertryckta klasserna är, och hur deras frigörelse ser ut blir det bara teknikaliteter kvar. Teknikaliteter som på ytan ser ideologiska och progressiva ut (om man så vill) men som egentligen saknar det mesta av innehåll. Därför blir socialdemokratin av idag en brandkår som rycker ut på var eld som sprakar tillräckligt högt för att väcka lite uppmärksamhet.

När vanvård sker i privat ägda verksamheter sprakar det högt i folkleden och sossarna rycker ut. När vanvård sker i offentligt drivna verksamheter sprakar det inte lika mycket och sossarna ligger lågt. När privat ägda skolor går med vinst sprakar det i folkleden och sossar redo att släcka eldar men när offentligt drivna skolor går med stora underskott blir det bara ett knaster och återigen står det samhällsomdanande partiet utan lösningar.

Denna grundvärdering är en bit ifrån min, åtminstone om man kombinerar den med anspråk på den politiska makten. Men det är en tilltalande analys, som i rätt stor utsträckning är tillämplig på de flesta partier, och förmodligen inte blott i Sverige. Den sortens ambition som Laakso hänvisar till mår helt enkelt inte särskilt bra i ett politiskt parti — en organisationsform som i mångt och mycket handlar om att skapa identitet och erövra makt i en demokratisk stat. Det politiska spelet och kampen om väljarna tillåter inte den ödmjukhet och vilja till nya analyser och lösningar som krävs.

Av det finns lärdomar att dra, för borgerliga och socialdemokrater med små begynnelsebokstäver. Det är mer värdefullt att verka i enlighet med sina värderingar i det civila samhället, både i idédebatt och — kanske än viktigare — uti i “verkligheten” genom entreprenörskap av olika slag. Kultur och samhällsvärderingar ändras långsamt och påverkas av en oräknelig mängd faktorer. Politiska partier är förstås en sådan faktor, men långt ifrån den viktigaste, och eftersom de vill vinna val kommer de följa efter de större strömningarna.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, socialdemokraterna, ideologi