Pappalösa barn

Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet anser att insemination för ensamstående kvinnor bör vara tillåtet. Göran Hägglund har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet där han förklarar varför Kristdemokraterna inte håller med.

Vi kristdemokrater kommer aldrig att medverka till att avskaffa barns rätt till sina egna föräldrar. Därför motsätter vi oss de övriga allianspartiernas förslag om assisterad befruktning för singelkvinnor.

FN:s Barnkonvention slår fast att varje barn har rätt till sina föräldrar, att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling och att barnet har rätt att i högsta möjliga utsträckning veta vilka dess föräldrar är. Kristdemokraterna vill att barnkonventionen görs till svensk lag. Det vill även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Den naturliga följdfrågan till dessa partier måste då bli: hur får ni ihop det med en lagstiftning som utesluter den ena föräldern – pappan?

Det finns delar i artikeln som det är lätt att instämma i. Att pappor har en viktig roll att spela i sina barns uppväxt. Att barn som saknar manliga förebilder förlorar något viktigt.

Tyvärr undviker man samtidigt det starkaste argumentet mot sin egen ståndpunkt: de barn som skulle komma till världen genom insemination, kommer annars inte finnas alls. Kristdemokraterna måste därför mena att det är bättre att dessa barn inte föds än att de växer upp utan pappor. Det kan jag inte instämma i, och därför hoppas jag att de övriga allianspartierna tar hjälp av exempelvis Miljöpartiet för att förändra lagstiftningen. Liksom jag hoppas att Kristdemokraterna kommer till insikt om att även dessa barns liv är liv värda att leva. Trots att de får leva utan en närvarande pappa.

Andra intressanta bloggar om: politik, insemination, sverige, kristdemokraterna