Internet Freedom Under Threat

Freedom House has written a report analyzing how the freedom of expression on the internet has developed over the past year.

This year’s findings indicate that restrictions on internet freedom in many countries have continued to grow, though the methods of control are slowly evolving, becoming more sophisticated and less visible. Brutal attacks against bloggers, politically motivated surveillance, proactive manipulation of web content, and restrictive laws regulating speech online are among the diverse threats to internet freedom emerging over the past two years. Nevertheless, several notable victories have also occurred as a result of greater activism by civil society, technology companies, and independent courts, illustrating that efforts to advance internet freedom can yield results.

The report is worth digging into. Mostly, the trend is negative in countries where we might expect it, but as the summary above explains, governments are getting ever smarter about how they can enforce restrictions. It’s also worrying that countries such as India or South Korea are among those where expression is increasingly restricted.

Even in the West, it is important that there are people keeping a close eye on our legislators. Otherwise the patchwork of regulation will grow more potent.

Andra intressanta bloggar om: politik, internet, frihet

Extrema rörelser på internet

Efter terrordåden i Norge har det uppstått en debatt kring huruvida internet gör det enklare för människor med extrema ideologier att hitta varandra, och tillsammans attackera samhället. I någon mening är det ju så, vilket gör det lockande för politiker med röster i sikte att föreslå åtgärder som skulle minska öppenheten på nätet, och därmed i samhället i allmänhet. Men det finns en annan sida av myntet, som belyses av Torbjörn Wester i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I SvD 26/7 filosoferar Thomas Hylland Eriksen över hur internet ”filtrerar fram hat” eftersom nätet möjliggör för personer med extrema åsikter att få sin världsbild ”bekräftad”. Hylland Eriksen utgår från ett djupt okunnigt skrivbordsperspektiv. Jag vet att det är så, för jag är en av de tusentals svenskar som har lämnat en extrem rörelse bakom mig, till stor del tack vare internet. Under min uppväxt var all information som stred mot rörelsens läror förbjuden.

Efter att i vuxen ålder ha hoppat av rörelsen och haft kontakt med en stor mängd andra avhoppare, kan jag konstatera att det är en enskild faktor som nästan alla lyfter fram som en förklaring till att de hoppade av: Internet. De synpunkter som uttrycks är ”Internet hjälpte mig att tänka fritt”, ”Jag skulle aldrig ha lämnat rörelsen om det inte vore för internet” och ”Via internet har jag fått kontakt med andra avhoppare, och det hjälpte mig att våga lämna rörelsen”. Tack vare internet är det enkelt att granska extrema rörelser i ljuset av oberoende information, även för rörelsens egna medlemmar.

Det är ett perspektiv som lätt glöms bort, men som är viktigt. Internet ökar tillgången till all information, oavsett dess innehåll. Det är en styrka. Somliga kommer att lockas till extremister, precis som somliga gjort det innan internet. Det är enkelt att lägga skulden på ny teknik, men det är förenklat, och fördummande. Det är svårt att tänka sig trubbigare vapen än minskad öppenhet för alla i en kamp som handlar om att fånga upp människor som har hamnat fel.

Trubbiga vapen och åtgärder är dock snarare regel än undantag i politikens värld.

(Se även Andreas Bergh för fler tankar kring ämnet.)

Andra intressanta bloggar om: politik, internet, terrorism, extremism