Ingen revolution

Ligister kastar sten på poliser i Rinkeby, och somliga drömmer nostalgiskt om uppror och revolution. De förtryckta har fått nog, och slår tillbaka mot överheten. Eller?

Sakine Madon påpekar att de verkliga förlorarna är Rinkebys övriga invånare som inte kan nås av ambulanser, brandmän och polis när behovet uppstår.

Få talar för alla dem som inget annat vill än att barnen ska få en bra framtid, som sliter från morgon till kväll med lågavlönade arbeten, och som drabbas av att polis och brandkår hindras hålla lag och ordning. Visst finns det rötägg till poliser, men den här trenden av attacker handlar om något annat.

Polisen jag pratat med nämner en ytterligare central bit om vad som behöver göras utöver förebyggande insatser, förbättrad skola och liknande:

“Bekämpa och genomskåda lögner och mytbildning där kriminella framställs som förebilder, och samhällsföreträdare framställs som förtryckare”.

Det är bilden de som ger sig på oskyldiga poliser gärna vill sprida. För oss andra saknas anledning att gå i fällan och köpa den.

Det är det allmännas ansvar att se till att alla medborgare skyddas av vårt rättsväsende. Inklusive de som inte röstar, och inte ropar så högt.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, polisen, rinkeby, trygghet