Stockholm är inte ett museum, Friggebo

Birgit Friggebo ansluter sig till dem som vill frysa Stockholm i tiden, och menar att alla byggnader som man måste blicka upp för att ta in är vandalism — åtminstone i innerstaden.

Vad menar karlen med att Stockholm skall byggas på höjden? Vill han riva hela innerstan och bygga så högt att han får sin vision om Stockholms Manhattan förverkligad eller skall de befintliga husen kompletteras med 5–10 tillbyggda våningar? Vadan denna fäbless för höga hus just på malmarna.

Svaret på frågan om varför man ska bygga högt i innerstaden är väl inte så svårt att räkna ut? Höghus är ju rimliga att bygga just där markutrymmet är litet, men läget attraktivt och kommunikationerna goda. Alltså i innerstaden. Att bygga ett fyrtiovåningshus ute i en inte alls lika attraktiv förort är rätt konstigt.

När det gäller det aktuella området runt stationen och Klara kyrka kan väl ingen heller på allvar anse att dagens slitna betongklossar skänker staden arkitekturell attraktionskraft. En del förslag tycker jag är fula, andra inte, men varken min eller någon annans enskilda smak borde kunna sätta stopp för utvecklingen av stadens mitt. Och eftersom markutrymmet är ytterst begränsat är det rätt att bygga på höjden.

Ett trettonvåningshus förvandlar för övrigt knappast huvudstaden till Manhattan …

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, stockholm, arkitektur, nimby

Du plankar, jag betalar

Idag höjs priset på månadskorten för kollektivtrafiken i Stockholm. Föga överraskande ondgör sig Vänsterns studentförbund och den blodtryckshöjande organisationen Planka.nu över det. Man kan givetvis ha olika uppfattningar om prishöjningen, själv har jag inte direkt någon. Men det spelar roll hur man uttrycker den. Johan Ingerö påtalar det uppenbara: när några plankar får alla andra betala. Dubbelt upp.

Så låt oss återvända till plankarna. Enligt SL kostar de företaget, och därmed länets skattebetalare, omkring 350 miljoner kronor per år. Därtill kommer dyra och för resenärerna obekväma motåtgärder, som glasspärrar och ständiga kontroller.

I ett större perspektiv bidrar de dessutom till sämre kollektivtrafik. Kostnaderna sinkar välbehövliga satsningar på större utbud, minskad trängsel och höjd kvalitet.

“Gratisåkandet” är ett gissel, och av någon anledning något som får mig oproportionerligt uppretad. Jag tror att det har att göra med arrogansen, och det lättsinniga sättet på vilket man sätter sig över människor som arbetar hårt, gör rätt för sig, och betalar sin skatt.

Tyvärr är det inte självklart hur man bäst kommer tillrätta med det. Ökade kontroller och högre bötessummor är instinktivt tilltalande, och kan vara lämpliga åtgärder. Samtidigt kostar även kontroller pengar, som kan användas till annat.

Andra intressanta bloggar om: politik, stockholm, vänstern, kollektivtrafik, gratisätare