Svensk medias USA-kunskaper

Kvaliteten på svensk nyhetsrapportering brukar inte hålla någon imponerande kvalitet överlag, framför allt inte när det rör utlandet, och allra särskilt USA. Johan Ingerö har hittat följande pärla, citerad nedan inklusive hans kommentar:

“USA:s president Barack Obama bjuder in representanter för både demokrater och republikaner till Vita huset för USA har nått gränsen för hur mycket pengar landet får låna och riskerar att inte kunna betala räkningarna i augusti om inte kongressen godkänner ett nytt budgetavtal. Han avfärdar kortsiktiga lösningar som att bara höja lånetaket, vilket han liknar vid att sparka en tomburk framför sig, skriver Reuters. Taket är nu 14,3 biljoner dollar.” 

Här får man intrycket att det är Republikanerna som vill höja lånetaket, medan Demokraterna avfärdar detta som en kortsiktig lösning. Vilket är en smula intressant då det alltså förhåller sig precis tvärtom.

Det finns sannerligen skäl att kritisera republikanernas hållning, men det är irrelevant i sammanhanget. Dels för att detta ska vara nyhetsrapportering, och alltså ge en saklig bild av skeendet, och dels för att beskrivningen ovan hur som helst har noll koppling till verkligheten.

Man blir onekligen litet nyfiken på hur det kan förhålla sig på det här sättet. Vinklingen, som förvisso är vanlig, är knappast någon konspiration — däremot misstänker man ju att journalistens förutfattade meningar sitter så djupt att hon inte kan se den bristande sakligheten. Därtill kan det passera eftersom de flesta svenskar, av helt naturliga skäl, endast är måttligt intresserade och insatta i vad som trots allt är ett annat lands inrikespolitik. Framför allt anar man dock en ignorans, som kombinerat med arrogans och lathet, gör att journalisten inte tar sitt jobb på tillräckligt allvar för att faktiskt sätta sig in i och förstå det man skriver om.

Andra intressanta bloggar om: politik, usa, media, journalistik