Borgs vårbudget

Danne Nordling har författat en utmärkt sammanfattning av debatten kring vårbudgeten, och konstaterar att den inte innehåller så mycket men att detsamma kan sägas om Socialdemokraternas otydliga kritik av den. När det gäller budgeten som sådan tycker jag att det är klokt att vara konservativ och undvika expansiv finanspolitik.

Först kan konstateras att de flesta bedömarna (DN) är överens om att vårpropositionen inte innehåller några väsentliga åtgärder eller aviserade åtgärder för att minska arbetslösheten och skapa nya jobb. Orsaken till detta har Borg förklarat ett antal gånger idag. Explicit uttryckt är situationen i Europa så skakig att risken är alltför stor att det uppstår en ny kris med bankkollapser och finansiellt kaos som följd. I ett sådant läge får inte Sverige höra till de länder som försökt expandera sig ur krisen med hjälp av lånefinansierade satsningar på tillväxt och jobb. Det skulle tydligen leda till att Sverige skulle få betala högre räntor och ev(?) drabbas av kris för bankerna (DN).

Vad det däremot finns goda skäl att vara kritisk emot är att denna inställning används som argument för att inta ett passivt förhållningssätt även till reformer som inte påverkar budgetbalansen. Jag tänker på skattereformer, av det slag som nämns här och här, arbetsmarknadsreformer, och en rad andra saker som skulle kunna göras för att göra Sverige friare, eller — om intresse för det saknas — åtminstone mer effektivt.

Istället tycks vi få nöja oss med gnäll på näringslivet av ett slags som minner om Och världen skälvde.

Andra intressanta bloggar om: politik, sverige, ekonomi, vårbudgeten, alliansen, anders borg