Thinking Like An Economist

I have praised Steven Landsburg before. In writing, his style is clear, and he puts a heavy emphasis on reasoning from principles, always forcing you to think, and — if you disagree — what the nature of your disagreement is. Now you can watch him too, speaking on the topic of his book More Sex Is Safer Sex, which is really about externalities and how we should think about them. Worth watching.

Andra intressanta bloggar om: politik, ekonomi, vetenskap

Köttlarmet ljuder i folkhemmet

Dagens Nyheter rapporterar att vi bör äta mindre kött:

Internationella cancerforskningsfonden WCRF rekommenderar – baserat på de vetenskapliga belägg som finns – att människor ska begränsa sin konsumtion av rött kött till ett halvt kilo i veckan och helt undvika charkuteriprodukter.

Det är en uppfattning som Alicja Wolk delar. Hon tycker att svenska livsmedelsverket gärna kunde inkludera ett sådant råd i sina rekommendationer.

Läser man bara artikeln är det lätt att få intrycket att sambandet är välbelagt, och att forskarvärlden kopplat orsak till verkan. Läge att hoppa över köttbiten på fredag, alltså.

Så enkelt är det nu inte. Man har hittat ett samband, men sättet man undersökt saken på gör att det inte går att säga särskilt mycket om vad det beror på. Waldemar Ingdahl är kritisk till rapporteringen, både i detta specifika fall, och generellt vad det gäller vetenskapsjournalistik.

Larmen grundar sig på epidemiologiska studier, snarare än på att förstå den bakomliggande patologin. Epidemiologin skapar stora mängder statistik. Patologin analyserar molekyler, celler och vävnader vilket ger oss förståelse om varför cancer kan förvärras och bli dödlig – en biologisk mekanism – istället för att bara veta att den skulle kunna förvärras och bli dödlig. Observationsstudier är gott och väl, men har sina begränsningar. Korrelation bevisar inte kausalitet.

Det finns ett starkt samband mellan gödsel och att det växer potatis, men gödsel orsakar inte potatis, det bara främjar tillväxten. En observationsstudie skulle t.ex. kunna missa faktorn rökning bakom lungcancer, och därför finna att gulnande tänder ökar risken för lungcancer. Observationsstudiers resultat behöver stärkas av kliniska studier och att förstå biologiskt varför det kan finnas ett samband (en biologisk mekanism). För om köttkonsumtionen ökar borde vi se att tjocktarms- och ändtarmscancer blir vanligare jämfört med andra sorters cancer. Vi ser inte den förväntade ökningen av tjocktarms- och ändtarmscancer jämfört med alla andra sorters cancer. Trenden verkar snarare vara att tjocktarms- och ändtarmscancer ökar långsammare än förekomsten av cancer i sin helhet. Cancer blir allt vanligare i befolkningen.

Läs gärna hela.

Denna sorts sensationsjournalistik gäller för övrigt inte bara larm — det är ju inte sällan kvällstidningarna lockar med den senaste mirakeldieten.

Det är viktigt att politiker och tjänstemän är försiktiga med råd baserat på osäker forskning — misstag drabbar snabbt väldigt många. Det gäller även för våra tidningar.

Andra intressanta bloggar om: politik, vetenskap, medicin, journalistik